Tytuł infografiki: Statystyki MBP we Wrocławiu z roku 2019

Infografika przedstawia zebrane dane statystyczne z roku 2019.

Czytelnicy:

 • liczba czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę w 2019 roku to 135616
 • dla porównania dane z 2018 roku – 129662 czytelników i z 2017 roku 124387 czytelników

Podział czytelników z 2019 według wieku:

 • przedział wiekowy 6-12 lat to 12779 osób
 • przedział wiekowy 13-15 lat to 5044 osoby
 • przedział wiekowy 16-19 lat to 6350 osób
 • przedział wiekowy 20-24 lata to 14683 osoby
 • przedział wiekowy 25-44 lata to 50174 osoby
 • przedział wiekowy 45-60 lat to 21553 osoby
 • powyżej 60 lat – 20767 osób

Zbiory MBP:

 • książki to 770804 egzemplarze
 • muzyka to 6399 płyt CD
 • audiobooki to 47926 egzemplarzy
 • filmy to 14987 płyt
 • pomoce dydaktyczne, czyli gry planszowe to 2760 sztuk
 • inne materiały dźwiękowe to 1836 egzemplarzy

Nowości:

 • książki: zakupiono 45241 sztuk, w darze do biblioteki przekazano 16990
 • muzyka: zakupiono 168, z darów 24 sztuki
 • audiobooki: zakupiono 3292 sztuki, z darów 493 sztuki
 • filmy: zakupiono 1716, z darów 494
 • gry planszowe: zakupiono 331 sztuk, z darów 129
 • inne materiały dźwiękowe: zakupiono 76, z darów 61

Liczba odwiedzin to 1455224.
Liczba wypożyczeń to 2026022.

e-zbiory:

 • liczba przeczytanych stron w serwisie Legimi; 7272727
 • liczba przeczytanych stron w serwisie Ibuk Libra – 77778
 • liczba przeczytanych stron w serwisie Ebsco – 180000