Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Aktualnie znajdujesz się na:

O bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu imienia Tadeusza Różewicza (MBP) jest instytucją kultury powołaną przez Radę Miejską Wrocławia. Działalność prowadzi na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez Radę.

Organizację wewnętrzną MBP, jako jednostki koordynującej i zarządzającej wrocławską siecią bibliotek publicznych, liczącą 39 filii oraz MultiCentrum, określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w niej organizacji związkowych i zawodowych.

Nadzór ogólny nad jej działalnością sprawuje Urząd Miejski Wrocławia, zaś nadzór nad zakresem zadań merytorycznych, określonych ustawą o bibliotekach, sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

MBP jako główna biblioteka publiczna Wrocławia jest miejscem wymiany dokumentów, usług i informacji świadczonych w oparciu o nowe technologie komputerowe, ale także miejską instytucją kultury aktywizującą i zapraszającą do współpracy z placówkami sieci środowiska twórcze oraz stwarzającą możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.

Metadane

Data publikacji : 01.04.2009
Data modyfikacji : 19.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Lewicka
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Beata Walkowiak

Opcje strony

do góry